Hoppa direkt till innehåll
citynet

Östhammars Stadsnät

Östhammars Stadsnät tillhandahåller den fysiska infrastrukturen från knutpunkten fram till din fastighet, se principskissen nedan.
Principen för Östhammars Stadsnät liknar den för elnät: En leverantör äger och tillhandahåller elnätet (den fysiska infrastrukturen) fram till slutkunden. Kunden kan välja att köpa strömmen från valfri leverantör.
Anslutningen mellan dig och stadsnätet kallar vi nätanslutning. I samband med att du tecknar avtal om anslutning till Östhammars Stadsnät väljer du hastighet på din nätanslutning och därefter de tjänsteleverantörer som passar dig bäst, se vidare under Tjänsteguiden.
Östhammars Stadsnät har anslutit samtliga 40 telestationer i kommunen med egen ADSL-utrustning.
Detta innebär att alla kommuninvånare som har telefontrådar hem till bostaden kan ansluta sig till stadsnätet, såvida Skanova ej har stängt ner kopparnätet i ditt område. I de större orterna finns en grundstruktur baserad på ca sju mil fiberkablar som successivt byggs ut till bl a nya kommunala tomtområden.
Östhammars Stadsnät ägs av Östhammars Kommun.
Eltel Networks sköter utbyggnader och underhåll av den fysiska infrastrukturen.
Dialectbutiken i Östhammar säljer ADSL-modem och annan utrustning du kan behöva.