Hoppa direkt till innehåll
ansluter4

Fastighetsägare Fiber

En fiberanslutning är ett tryggt val eftersom fiber klarar alla framtida tjänster och kapacitetskrav.
Om du har kanalisation för fiberanslutning fram till din tomtgräns eller fram till din fastighet – kontakta oss så ser vi till att du får ett förslag på vad du bör göra själv för att du ska få din fiberanslutning till så låg kostnad som möjligt.
Östhammars Stadsnät drar successivt fram fibernät till allt fler områden i Östhammar, Gimo, Alunda, Österbybruk, Öregrund och Hargshamn. I många fall finns vi i närheten av din fastighet. Anslutning av en fastighet till fibernätet kan innebära en stor kostnad om fastigheten ligger långt från det befintliga fibernätet. Vi arbetar därför områdesvis med utbyggnaden av fiber för att hamna på rimliga kostnader för att dra fram infrastrukturen (grävning, kanalisation, mm) till din fastighet. Anmäl därför ditt intresse så att vi vet efterfrågan i ditt område.
Fyll i din intresseanmälan och skicka till osthammar@oppnastadsnat.se.

Hyresgäster/företag i fastigheten

Hyresgäster/företag i fastigheten tecknar egna avtal om nätanslutning med Östhammars Stadsnät och betalar själva för kapaciteten inom Östhammars Stadsnät. De väljer också bland de Internet-/tjänsteleverantörer som Östhammars Stadsnät samarbetar med och tecknar avtal med dessa.
Undantag är kollektiv Bredbands-TV som kan tecknas av fastighetsägaren för samtliga hyresgäster/företag i en fastighet. Kontakta oss och din leverantör av Bredbands-TV om detta är aktuellt.
Om dina hyresgäster bara kör en tjänst av Internet eller telefoni behöver de ingen extra utrustning utan det är bara att ansluta dator och telefon (troligen via adapter) till uttaget mot stadsnätet.
Om de kör både Internet och telefoni kan de i vissa fall behöva en fiberswitch (så kallad triple-play-switch) som de ansluter mot stadsnätet och sedan sätter sina olika utrustningar i,
se vidare under Internet/Telefoni, ”Hur kopplar man upp sig ?”.

Fastighetsnät

Om fastigheten är ansluten till fibernätet men det saknas uttag till dina hyresgäster så är det du som fastighetsägare som ska komplettera fastigheten med fastighetsnät/lägenhetsnät så att hyresgäster/företag i fastigheten kan använda tjänsterna i stadsnätet.