Hoppa direkt till innehåll
ansluter4

Företag Fiber

Företag i egen/hyrd fastighet
Om fastigheten där du har ditt företag är ansluten till fibernätet och det finns fastighetsnät så är det bara att beställa nätanslutning till Östhammars Stadsnät via vår Kundtjänst och de tjänster som passar dig bäst från respektive tjänsteleverantör, se vidare under Tjänsteguiden.
Om du bara kör en tjänst av Internet eller telefoni behöver du ingen extra utrustning utan det är bara att ansluta dina datorer och telefoner (troligen via adapter) till uttaget mot stadsnätet.
Om du kör både Internet och telefoni kan du i vissa fall behöva en fiberswitch (så kallad triple-play-switch) som du ansluter mot stadsnätet och sedan sätter dina olika utrustningar i, se vidare under Internet/Telefoni, ”Hur kopplar man upp sig ?”.
Din fiberanslutning är ett tryggt val eftersom fiber klarar alla framtida tjänster och kapacitetskrav.
Om du har kanalisation för fiberanslutning fram till din tomtgräns eller fram till ditt företag – kontakta oss så ser vi till att du får ett förslag på vad du bör göra själv för att du ska få din fiberanslutning till så låg kostnad som möjligt.
Östhammars Stadsnät drar successivt fram fibernät till allt fler områden i Östhammar, Gimo, Alunda, Österbybruk, Öregrund och Hargshamn. I många fall finns vi i närheten av ditt företag. Anslutning av ett företag till fibernätet kan innebära en stor kostnad om företaget ligger långt från det befintliga fibernätet. Vi arbetar därför områdesvis med utbyggnaden av fiber för att hamna på rimliga kostnader för att dra fram infrastrukturen (grävning, kanalisation, mm) till din fastighet. Anmäl därför ditt intresse så att vi vet efterfrågan i ditt område.
Fyll i din intresseanmälan och skicka till
Företag i bostadsrätts-/hyresrättsfastighet
Om fastigheten där du har ditt företag är ansluten till fibernätet och det finns fastighetsnät så är det bara att beställa nätanslutning till Östhammars Stadsnät via vår Kundtjänst och de tjänster som passar dig bäst från respektive tjänsteleverantör, se vidare under Tjänsteguiden.
Om du bara kör en tjänst av Internet eller telefoni behöver du ingen extra utrustning utan det är bara att ansluta dina datorer och telefoner (troligen via adapter) till uttaget mot stadsnätet.
Om du kör både Internet och telefoni kan du i vissa fall behöva en fiberswitch (så kallad triple-play-switch) som du ansluter mot stadsnätet och sedan sätter dina olika utrustningar i, se vidare under Internet/Telefoni, ”Hur kopplar man upp sig ?”.
Din fiberanslutning är ett tryggt val eftersom fiber klarar alla framtida tjänster och kapacitetskrav.
Knuffa på
Om fastigheten inte är ansluten kan du tillsammans med andra företag/hyresgäster knuffa på genom att kontakta fastighetsägaren.

Fastighetsnät

Om fastigheten är ansluten till fibernätet men du saknar uttag till ditt företag så bör du kontakta fastighetsägaren och be dem dra ett fastighetsnät fram till ditt företag så att ni kan använda tjänsterna i stadsnätet.