Hoppa direkt till innehåll
ansluter4

Hur ansluter jag mig till Stadsnätet?

Östhammars Stadsnät arbetar med två typer av anslutningar - fiber och koppar.
Fibernät finns i stora delar av Östhammar, Gimo, Alunda, Österbybruk, Öregrund och Hargshamn. Fibernätet ägs av Östhammars Stadsnät.
Kopparnät finns i hela kommunen. Koppartrådarna hyrs från Skanova medan övrig utrustning ägs av Östhammars Stadsnät.
För dig betyder detta att du alltid kan få bredband via koppar (om du inte bor ovanligt långt från telestationen eller Skanova har stängt ner kopparnätet i ditt område) och att det med stor sannolikhet finns fibernät i närheten om du bor i någon av fiberorterna eller om Skanova har stängt ner kopparnätet i ditt teleområde-
Kostnaden för anslutning till fibernätet varierar beroende på avståndet mellan befintligt fibernät och din bostad/fastighet.
Vi arbetar områdesvis med utbyggnaden av fiber för att hamna på rimliga kostnader för att dra fram infrastrukturen (grävning, kanalisation, mm). Anmäl därför ditt intresse så att vi vet efterfrågan i ditt område.
Fyll i en intresseanmälan och maila oss på osthammar@oppnastadsnat.se.