Hoppa direkt till innehåll
ansluter4

Bostadsrätter, hyresrätter och egna hem

Bostadsrätter och hyresrätter
Om fastigheten du bor i är ansluten till fibernätet och det finns fastighetsnät till din lägenhet så är det bara att beställa nätanslutning till Östhammars Stadsnät via vår Kundtjänst och de tjänster som passar dig bäst från respektive tjänsteleverantör, se vidare under Tjänsteguiden.
Om du bara kör en tjänst av Internet, telefoni eller TV behöver du ingen extra utrustning utan det är bara att ansluta din dator, telefon (troligen via adapter) eller TV (via TV-boxen som leverantören tillhandahåller) till uttaget mot stadsnätet.
Om du kör flera tjänster behöver du troligen en fiberswitch (triple-play-switch) som du ansluter mot stadsnätet och sedan sätter dina olika utrustningar i, se vidare under Internet/Telefoni/TV, ”Hur kopplar man upp sig ?”.
Din fiberanslutning är ett tryggt val eftersom fiber klarar alla framtida tjänster och kapacitetskrav. Det är via fiber vi erbjuder det största tjänsteutbudet med flera kompletta triple-play-tjänster som bl a innehåller HD-TV.
Fastighetsnät
Om fastigheten är ansluten till fibernätet men du saknar uttag i din lägenhet så bör du kontakta fastighetsägaren och be dem dra ett fastighetsnät fram till din lägenhet så att ni kan använda tjänsterna i stadsnätet.
Hushåll egna hem
Östhammars Stadsnät drar fram fibernät till nya kommunala tomtområden i Östhammar, Gimo, Alunda, Österbybruk, Öregrund och Hargshamn. I många fall finns vi i närheten av det villaområde där du bor.
Anslutning av en enskild villa till fibernätet kan innebära en stor kostnad om villan ligger långt från det befintliga fibernätet. Vi arbetar därför områdesvis med utbyggnaden av fiber i villaområden för att hamna på rimliga kostnader för att dra fram infrastrukturen (grävning, kanalisation, mm) till din fastighet. I samband med att du anmäler ditt intresse för anslutning till fibernätet är det därför viktigt att du talar med dina grannar. Ju fler som anmäler sitt intresse desto större är sannolikheten att vi kan detaljplanera anslutning av alla fastigheterna i området och ansluta de som är intresserade direkt i samband med att infrastrukturen dras fram i området.
När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig och berättar om möjligheter och kostnader.
Om du har kanalisation för fiberanslutning fram till din tomtgräns eller fram till ditt hus – kontakta oss så ser vi till att du får ett förslag på vad du bör göra själv för att du ska få din fiberanslutning till så låg kostnad som möjligt.
När din fastighet är ansluten till fibernätet är det bara att beställa nätanslutning till Östhammars Stadsnät via vår Kundtjänst och de tjänster som passar dig bäst från respektive tjänsteleverantör, se vidare under Tjänsteguiden.
Om du bara kör en tjänst av Internet, telefoni eller TV behöver du ingen extra utrustning utan det är bara att ansluta din dator, telefon (troligen via adapter) eller TV (via TV-boxen som leverantören tillhandahåller) till uttaget mot stadsnätet.
Om du kör flera tjänster behöver du troligen en fiberswitch (triple-play-switch) som du ansluter mot stadsnätet och sedan sätter dina olika utrustningar i, se vidare under Internet/Telefoni/TV, ”Hur kopplar man upp sig ?”.
Din fiberanslutning är ett tryggt val eftersom fiber klarar alla framtida tjänster och kapacitetskrav. Det är via fiber vi erbjuder det största tjänsteutbudet med flera kompletta triple-play-tjänster som bl a innehåller HD-TV.