Hushåll, Anslutning via ADSL

För den fysiska anslutningen betalar du en anslutningsavgift.
För kapaciteten inom Östhammars Stadsnät betalar du en nätavgift.

Du väljer därefter själv bland de Internet-/tjänsteleverantörer som Östhammars Stadsnät samarbetar med. Du tecknar själv avtal med den/de du väljer.
Anslutning via koppar (ADSL) innebär begränsad kapacitet. Vi levererar därför inte Bredbands-TV via koppar.
Samtliga avgifter anges i SEK inkl moms.
Priser Hushåll Koppar (ADSL)
Hushåll anslutna via koppar (ADSL) * Engångsavgift Månadsavgift
Anslutning 695 90
Nätavgift upp till 1 Mbps 75
Nätavgift upp till 5 Mbps 100
Nätavgift upp till 10 Mbps 125
* Möjlighet att erhålla mer än 1 Mbps beror på de tekniska förutsättningarna på din ort.
Kostnad för kundägd ADSL-utrustning tillkommer.
Priser 2019-01-01